Privacyverklaring

Hier lees je de privacyverklaring van Techworkshop. Hierin lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar en voor welke doeleinden jouw gegevens opgeslagen worden. Ook vind je hier al je rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten. De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam deze verklaring periodiek te raadplegen.

Over ons

Techworkshop is een website van Mixed Content. Mixed Content is een eenmanszaak van Gertjan Groen, gericht op het creëren van content, waaronder redactionele teksten en video’s voor tijdschriften en online publicaties, zoals deze website. Er zijn situaties waarin jouw gegevens door ons verwerkt worden. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring.

Heb je vragen over deze privacyverklaring of wil je een verzoek indienen met betrekking tot je rechten, dan kun je ons via onderstaande gegevens bereiken.

Mixed Content
Rode Klaverweide 45
1706 AC Heerhugowaard
KvK: 37079525
E-mail: privacy@mixedcontent.nl

Doel gegevensverwerking

We respecteren de privacy van onze bezoekers. Daarom verzamelen en beheren we zo min mogelijk persoonsgegevens en uitsluitend wanneer deze vrijwillig aan ons zijn verstrekt. Hieronder lichten we toe voor welke doeleinden dit gebeurt.

 • Versturen van nieuwsbrieven
  We versturen per e-mail nieuwsbrieven gericht op kennisdeling, indien je je hier zelf voor hebt aangemeld. Daarnaast kunnen we je mondeling of in teksten uitnodigen om je hiervoor aan te melden. Voor het aanmelden worden je naam en e-mailadres verzameld via het daarvoor bestemde formulier op de website. We bieden je onder elke nieuwsbrief de mogelijkheid om je uit te schrijven. We bewaren je gegevens voor dit doeleinde, totdat je je hebt uitgeschreven.
 • Contact opnemen
  Als je contact met ons opneemt via de website zullen je gegevens worden verzameld. Hierbij worden alleen de vereiste gegevens gevraagd om je een reactie te kunnen geven of een voorstel of dienst aan te kunnen bieden.
 • Bezoekersanalyse
  De website verzamelt jouw gegevens om bezoekersstatistieken van de site te analyseren zodat we daarmee de website verder kunnen verbeteren. Hiervoor gebruiken we Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de herkomst van bezoekers, duur van bezoeken of veel bezochte pagina’s.

Ontvangers

De gegevens die we ontvangen en verwerken worden beheerd door middel van:

 • Mailchimp
  De nieuwsbrieven worden verzonden met Mailchimp. Op het moment dat jij je aanmeldt voor de nieuwsbrief, worden jouw e-mailadres en voornaam automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen Mailchimp.
 • Microsoft
  De e-mail van Techworkshop wordt gehost bij Office 365 van Microsoft. Als jij contact opneemt via de formulieren of via mail, worden die betreffende berichten opgeslagen op de servers van Microsoft.
 • TransIP
  De website wordt gehost bij TransIP op een virtuele privéserver (vps). Gegevens die jij achterlaat op de website van Techworkshop worden op die server opgeslagen.

Opslagperiode

Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Techworkshop, maar nooit langer dan nodig is voor het doel waarvoor we ze verzamelen, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren.

 • Het versturen van nieuwsbrieven
  Jouw naam en e-mailadres worden opgeslagen in Mailchimp. De opslag van jouw gegevens is voor onbepaalde tijd. Je kunt je uitschrijven wanneer je maar wilt via de link onderaan de nieuwsbrieven of door contact met ons op te nemen per e-mail.
 • Contact opnemen
  Als je contact opneemt via een contactformulier of per mail worden de gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Die berichten worden tot maximaal twee jaar terug bewaard.
 • Bezoekersanalyzee
  De gegevens die door Google Analytics op de website worden verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan jouw naam of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.

Beveiliging

Techworkshop neemt de bescherming van je gegevens uiteraard serieus en daarom nemen we passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Deze maatregelen zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken.

Jouw rechten

We informeren je graag over de rechten die jij hebt en de invloed die je kunt uitoefenen op de verwerking van jouw persoonsgegevens. Wil je een van deze rechten uitoefenen, neem dan contact op per e-mail via privacy@mixedcontent.nl.

 • Recht op inzage
  Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij Techworkshop vastgelegd en bewaard worden.
 • Recht op rectificatie
  Kloppen je gegevens niet of zijn ze veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren door Techworkshop. Je gegevens omtrent de nieuwsbrief kun je wijzigen via de daarvoor bestemde link onderaan elke e-mail.
 • Recht op overdracht
  Mocht jij de gegevens nodig hebben die bij Techworkshop zijn opgeslagen als je overstapt naar een andere partij of dienst, dan heb je het recht op overdracht. Hierbij dient Techworkshop al jouw gegevens over te dragen
  aan de andere partij.
 • Recht op wissen van gegevens
  Wil je niet langer dat jouw gegevens bij Techworkshop zijn vastgelegd? Dan heb je het recht op het laten verwijderen van jouw gegevens.
 • Recht op het indienen van een klacht
  Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat Techworkshop niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat.
 • Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)
  Wil jij niet dat Techworkshop jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens.

Social media en links

We willen het voor jou graag zo gemakkelijk mogelijk maken om de content van onze website te delen via social media via bijvoorbeeld buttons. Lees de privacyverklaringen van de respectievelijke social media-kanalen om te weten hoe zij met privacy omgaan.

Op de website kun je links naar externe websites aantreffen. Door op een link te klikken ga je naar een website buiten deze website. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijzen wij hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.